The project “ Reintegration and stabilization of communities in Kosovu“ – successfully implemented for the second year

– Центар за мир и толеранцију је, већ другу годину, локални партнер Данском савету за избеглице (ДРЦ) на пројекту “ Реинтеграција и стабилизација заједница на Косову“. Овај пројекат, који финансира БПРМ (US Department of State, Bureau of Population, Refugees, and Migration), у својој првој години подржао је 26 угрожених породица, а у другој 24, које су се вратиле на Косово из Србије.

У својој другој години, пројекат је наставио да подржава напоре надлежних институција у проналажењу трајних решења за расељене породице у Србији, као и промовисање друштвено-економске стабилизације и повећање просперитета угрожених повратника и мањинских заједница.  Породице су тренутно насељене у општинама: Ново Брдо, Драгаш, Призрен, Штрпце, Ранилуг, Гњилане, Ораховац, Клина и Вучитрн.

Циљ је да се умањи изолација повратника у локалној заједници кроз друштвено-економску реинтеграцију. Укључивањем у активности неформалних група, јавним заговарањем и заступањем повратника промовише се и међуетничка сарадња за шта се залажу сви учесници у овом пројекту.

Како би унапредио знања и вештине у овом процесу, Центар за мир и толеранцију организује тренинге у наведеним општинама где се лица, која су била корисници пакета помоћи, сада обучавају моделима јавног заступања и заговарања, писању пројекта и другој техничкој подршци која би им могла бити од користи у наредном периоду. Последњи у низу тренинга одржан је у Драгашу, где је тренер са вишегодишњим искуством у међународним организацијама, Радован Јовановић, користећи практичне моделе и примере из локалне праксе појаснио суштину и значај јавног заступања и заговарања. Кроз интерактивну дискусију, дефинисани су приоритени проблеми у њиховим локалним срединама као што су: реконструкција водоводне мреже, санација путева, чишћење дивљих депонија и сл., који би у наредном периоду требало да буду предмет јавног заговарања.

Дански савет за избеглице, заједно са својим локалним партнером, Центром за мир и толеранцију, ће и у наредном периоду пружити техничку помоћ централним и локалним властима у јачању капацитета да одговори на потребе повратника у заштити грађанских права, лакшем приступу основним услугама које су у надлежности локалних и централних власти.

Све активности ће бити координисане са релевантним институцијама на Косову, Србији, расељеним лицима и њиховим представничким телима, БПРМ-ом и партнерима, УНХЦР-ом и другим заинтересованим странама, како би се осигурала подршка повратницима у проналажењу трајних решења за реинтеграцију и стабилизацију заједнице.