About Us

Центар за мир и толеранцију (ЦПТ) постоји од  2002. године и регистрован је у складу са Уредбом УНМИК-а 2001/13.

Од 2001, Центар за мир и толеранцију ради и као Центар заједница за старије особе у Приштини.  ЦПТ је активан на пројектима који промовишу традицију косовских Срба, кроз организовање  ликовних и графичких колонија, изложби  младих косовских  Срба уметника, као и кроз организовање бројних културних манифестација.

ЦПТ има за циљ подршку јачања капацитета локалних институција у општинама у којима већину чине косовски Срби.

ЦПТ  заговара транспарентан рад локалних управа, као и поштовање родних права и снажно заступа потребу за стварањем гласне и учинковите заступљености косовских Срба на свим нивоима управљања, као и  активно учествовање косовских Срба у политичком и друштвеном животу на Косову.
ЦПТ је успешно сарађивао с разним косовским и међународним институцијама за решавање питања сигурности потребне српској заједници на Косову.

Као логичан след, од октобра 2008. године ЦПТ је покренуо низ Округлих столова на којима се расправљало о питањима сигурности, слободе кретања, медија и једнаких могућности за све људе на Косову.
Кроз досадашњи рад ЦПТ је успео је идентификовати проблеме и бриге обичних грађана српске заједнице на Косову, као и друштва у целини.

Дугорочни циљеви ЦПТ-а су јачање капацитета косовских Срба и њихових представника кроз:

•  Дугорочна и једнократна истраживања, образовање, обуку и издавачке пројекте;

•  Организовање академских конгреса, семинара, округлих столова, радионица и сличних догађаја

•  Успостављање везе и сарадње са одговарајућим страним и међународним организацијама и институцијама које се баве истим питањима. Међу њима су: Међународна мрежа Европе и Балкана, Болоња, Италија;Project on Ethnic Relations, Princeton, SAD; Ethnic Studies Network; Међународни центар за мањинске студије и међукултурне односе, Софија, Бугарска; Радне групе за мањине, Commission on Human Rights, Суб-комисија за спречавање дискриминације и заштиту мањина… итд;

•  Израду и одржавање базе података и информација које су у вези са међуетничким односима, сукобима и заштитом мањина,

•  Појачан интезитет рада видео продукције која ће својим радом допринети апелу о социјалним питањима, као и међуетничкој продукцијској сарадњи.

ЦПТ је задужен и за технички део рада Косовско стратешко акционе мреже, која окупља преко 80 невећинских  организација цивилног друштва и појединаца на Косову.

Организациона и управљачка структура ЦПТ-а

Бојан Теофиловић

Функција: Заменик директора ЦПТ-а Телефон: 038 65 572, +386 49 342 345 Мејл: bojanteofilovic@ngocpt.org, cpt.pristina@gmail.com

Марко Трајковић

Функција: Регионални координатор Телефон: +381 64 42 68 198, 038-65 572, +386 49 589 788 Мејл: marko.trajkovic@ngocpt.org, cpt.pristina@gmail.com

Стефан Филиповић

Координатор на пројекту Телефон: 038 65 572 Мејл:  cpt.pristina@gmail.com