Projects

Empowering civil and public sector in Kosovo, 2014-2015

Новембар 2014 – Апирл 2015. године

Косовска фондација за отворено друштво (www.kfos.org)

To empower civil society and communities in northern Kosovo in order to increase citizen participation in decision making processes. With this project…
Read more

The project “ Reintegration and stabilization of communities in Kosovu“ – successfully implemented for the second year

Duration

Test podržan

– Центар за мир и толеранцију је, већ другу годину, локални партнер Данском савету за избеглице (ДРЦ) на пројекту “ Реинтеграција и…
Read more

Пројекти ЦМТ

Trajanje

– Процена медијских потреба српског становништа и преференце везане за оперативно-технички модел будуће ТВ станице на српском језику. Донатор УНДП. – Студија…
Read more