ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ КООРДИНАТОРА/КЕ ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

од Марко Трајковић
658 прегледа

1 извршилац/извршитељка за рад на одређено време; 30% радног времена

ДИРЕКТНЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

Невладина организација „Центар за мир и толеранцију“ (ЦПТ) из Грачанице, објављује позив за ангажовање координатора/ке за рад на терену у оквиру пројекта „Директне социјалне услуге“ који подржава Save the Children Kosovo/a, a финасира Канцеларија Европске уније на Косову, за све заинтересоване кандидате а са циљем да крајњим корисницима пружи релевантну социјалну подршку, кроз директне социјалне кућне геронто услуге у заједници као и социо-психолошку и медицинску подршку.

Пројекат има за циљ побољшање социјалне сигурности и квалитета живота деце у потреби, одраслих у потреби, старијих и Ковид19 реконвалесцената из рањивих социјалних група у условима повећане угрожености јавног здравља услед пандемије вируса Ковид19.

Позивају се сви заинтересованида се пријаве на конкурс.

Потребне квалификације – Образовање и искуство:

 • Висока или виша стручна спрема
 • Искуство у раду на пројектима у области социјалне заштите
 • Познавање контекста и политике које се односе на социјалну заштиту
 • Познавање енглеског језика
 • Добро познавање рада на рачунару
 • Возачка дозвола Б категорије

Кључне одговорности:

 • Вођење и координација тимова на терену
 • Извештавање и контролисање рада геронто тимова на терену
 • Координисање активности геронто тимова, лиценцираних професионалаца и пружалаца услуга на Програму
 • Планирање и спровођење комуникационих активности, у сарадњи са пројектним тимом
 • Обављање осталих послова по налогу надређених особа
 • У раду је обавезан/а да се управља политикама донатора – Save the Children Kosovo/a (у додатку Уговора)
 • Обавеза свакодневног присуства на радном месту/терену у трајању од 2 часа и 30 минута

Кључне вештине и квалитети којима је потребно да се кандидати располажу:

 • Висок ниво вербалних и писмених комуникацијских и интерперсоналних вештина;
 • Организационе способности и способност за индивидуални и тимски рад
 • Одговарајуће карактерне особине: изражен осећај за етику, хуманост и културну сензитивност; инцијативност; флексибилност и прилагодљивост
 • Жеља за личним/стручним усавршавањем и напредовањем

Процес избора:

Комисија ће одабрати кандидата за кога сматра да испуњава све услове конкурса. Процес одабира кандидата ће бити транспарентан и отворен за јавност. Предност при одабиру ће имати жене, јер је резултат усмерен ка јачању запошљавања жена у руралним подручијима.

Временски оквир ангажовања: Период ангажовања је 12 месеци, од 01. октобра 2022. до 30. септембра 2023.

Општи услови за пријављивање на конкурc:

 • минимум VI степен стручне спреме
 • да поседују важећу косовску личну карту,

Неопходни документи за пријаву на конкурс:

1. Кратка биографија (CV)

2. Скенирана фотокопија важеће косовске личне карте / пасоша;

3. Скенирана фотокопија дипломе о завршеном високом образовању;

4. Скенирано мотивационо писмо (у којем кандидат објашњава зашто жели да се пријави на позив и због чега сматра да је он најбољи кандидат за овај програм), не дуже од једне стране А4.

5. Скенирани докази о похађању курсева и тренинга (ако их има);

Сва неопходна документа се подносе искључиво у електронској форми. Непотпуна документација и неблаговремено достављена документација неће бити разматрана.

У року од 10 дана од дана затварања конкурса, Комисија ће размотрити поднете пријаве и обавестити одабране кандидате.

Рок за пријаву почиње од датума објављивања, 02.08.2022. и трајаће 10 (десет) дана, до 12.08.2022 у 16 часова.

Заинтересовани кандидати могу да пошаљу своја документа искључиво на е-маил адресу socijalneuslugecpt@gmail.com са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС – Координатор/ка“.

Повезани чланци

Оставите коментар

Сајт користи колачиће да би унапредио ваше искуство на сајту. У реду