ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛЕКАРА ОПШТЕ ПРАКСЕ

од Марко Трајковић
613 прегледа

1 извршилац/извршитељка за рад на одређено време; 100 радних дана

Невладина организација „Центар за мир и толеранцију“ (ЦПТ) из Грачанице, објављује позив за ангажовање 1 (једног) физијатра / лекара опште праксе у оквиру пројекта „Директне социјалне услуге“ који подржава Save the Children Kosovo/a, a финасира Канцеларија Европске уније на Косову, за све заинтересоване кандидате са циљем да крајњим корисницима пружи релевантну социјалну подршку, кроз директне социјалне кућне геронто услуге у заједници као и социо-психолошку и медицинску подршку.

Пројекат има за циљ побољшање социјалне сигурности и квалитета живота деце у потреби, одраслих у потреби, старијих и Ковид19 реконвалесцената из рањивих социјалних група у условима повећане угрожености јавног здравља услед пандемије вируса Ковид19.

Позивају се сви заинтересованида се пријаве на конкурс.

Лекар ће бити ангажован за рад на терену, на период од 100 (сто) радних дана (где је максимално ангажовање у току једног месеца 10 радних дана),  на територијама општине Грачаница и Партеш.

Потребне квалификације – Образовање и искуство:

 • Завршен медицински факултет
 • Искуство у раду на пројектима у области социјалне заштите (пожељно)
 • Познавање енглеског језика
 • Добро познавање рада на рачунару
 • Возачка дозвола Б категорије

Кључне одговорности:

 • Кућних посета корисницима услуга;
 • Разговор са корисницима услуга и преглед постојеће лекарксе документације;
 • Препознавање стања и обољења која представљају приоритет за процену/преглед и терапију односно амбулатни третман;
 • Упућивање на даљу дијагностику и лечење.

Кључне вештине и квалитети којима је потребно да се кандидати располажу:

• Висок ниво вербалних и писмених комуникацијских и интерперсоналних вештина;

• Организационе способности и способност за индивидуални и тимски рад

• Одговарајуће карактерне особине: изражен осећај за етику, хуманост и културну сензитивност; инцијативност; флексибилност и прилагодљивост

• Жеља за личним/стручним усавршавањем и напредовањем

Процес избора:

Комисија ће одабрати кандидата за кога сматра да испуњава све услове конкурса. Процес одабира кандидата ће бити транспарентан и отворен за јавност. Предност при одабиру ће имати жене, јер је резултат усмерен ка јачању запошљавања жена у руралним подручијима.

Временски оквир ангажовања: Период ангажовања је 100 радних дана (где је максимално ангажовање у току једног месеца 10 радних дана) у периоду од 01. октобра 2022. до 30. септембра 2023.

Општи услови за пријављивање на конкурc:

 • минимум VII степен стручне спреме – завршен медицински факултет
 • да поседују важећу косовску личну карту,

Неопходни документи за пријаву на конкурс:

1. Кратка биографија (CV)

2. Скенирана фотокопија важеће косовске личне карте / пасоша;

3. Скенирана фотокопија дипломе о завршеном високом образовању;

4. Скенирано мотивационо писмо (у којем кандидат објашњава зашто жели да се пријави на позив и због чега сматра да је он најбољи кандидат за овај програм), не дуже од једне стране А4.

5. Скенирани докази о похађању курсева и тренинга (ако их има);

Сва неопходна документа се подносе искључиво у електронској форми. Непотпуна документација и неблаговремено достављена документација неће бити разматрана.

У року од 10 дана од дана затварања конкурса, Комисија ће размотрити поднете пријаве и обавестити одабране кандидате.

Рок за пријаву почиње од датума објављивања, 02.08.2022. и трајаће 10 (десет) дана, до 12.08.2022 у 16 часова.

Заинтересовани кандидати могу да пошаљу своја документа искључиво на е-маил адресу socijalneuslugecpt@gmail.com са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС – ЛЕКАР“.

Повезани чланци

Оставите коментар

Сајт користи колачиће да би унапредио ваше искуство на сајту. У реду