ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПСИХОЛОГА НА ТЕРЕНУ

од Марко Трајковић
469 прегледа

1 извршилац/извршитељка за рад на одређено време; 50% радног времена

ДИРЕКТНЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

Невладина организација „Центар за мир и толеранцију“ (ЦПТ) из Грачанице, објављује позив за ангажовање психолога на терену у оквиру пројекта „Директне социјалне услуге“ који подржава Save the Children Kosovo/a, a финасира Канцеларија Европске уније на Косову, за све заинтересоване кандидате а са циљем да крајњим корисницима пружи релевантну социјалну подршку, кроз директне социјалне кућне геронто услуге у заједници као и социо-психолошку и медицинску подршку.

Пројекат има за циљ побољшање социјалне сигурности и квалитета живота деце у потреби, одраслих у потреби, старијих и Ковид19 реконвалесцената из рањивих социјалних група у условима повећане угрожености јавног здравља услед пандемије вируса Ковид19.

Позивају се сви заинтересованида се пријаве на конкурс.

Потребне квалификације – Образовање и искуство:

  • Завршене основне студије психологије
  • Искуство у раду на пројектима у области социјалне заштите
  • Познавање контекста и политике које се односе на социјалну заштиту
  • Познавање енглеског језика
  • Добро познавање рада на рачунару
  • Возачка дозвола Б категорије

Кључне одговорности:

• Пружање основних социопсихолошких услуга корисницима пројекта

• Пружање стручне психолошке подршке корисницима пројекта

• Пружање услуге добровољног и поверљивог саветовања за кориснике пројекта.

• Спровођење истраживања, писање стручних текстова и других материјала за сајт.

Кључне вештине и квалитети којима је потребно да се кандидати располажу:

• Висок ниво вербалних и писмених комуникацијских и интерперсоналних вештина;

• Организационе способности и способност за индивидуални и тимски рад

• Одговарајуће карактерне особине: изражен осећај за етику, хуманост и културну сензитивност; инцијативност; флексибилност и прилагодљивост

• Жеља за личним/стручним усавршавањем и напредовањем

Процес избора:

Комисија ће одабрати кандидата за кога сматра да испуњава све услове конкурса. Процес одабира кандидата ће бити транспарентан и отворен за јавност. Предност при одабиру ће имати жене, јер је резултат усмерен ка јачању запошљавања жена у руралним подручијима.

Временски оквир ангажовања:Период ангажовања је 12 месеци, од 01. октобра 2022. до 30. септембра 2023.

Општи услови за пријављивање на конкурc:

  • минимум VII степен стручне спреме – дипломирани психлог
  • да поседују важећу косовску личну карту,

Неопходни документи за пријаву на конкурс:

1. Кратка биографија (CV)

2. Скенирана фотокопија важеће косовске личне карте / пасоша;

3. Скенирана фотокопија дипломе о завршеном високом образовању;

4. Скенирано мотивационо писмо (у којем кандидат објашњава зашто жели да се пријави на позив и због чега сматра да је он најбољи кандидат за овај програм), не дуже од једне стране А4.

5. Скенирани докази о похађању курсева и тренинга (ако их има);

Сва неопходна документа се подносе искључиво у електронској форми. Непотпуна документација и неблаговремено достављена документација неће бити разматрана.

У року од 10 дана од дана затварања конкурса, Комисија ће размотрити поднете пријаве и обавестити одабране кандидате.

Рок за пријаву почиње од датума објављивања, 02.08.2022. и трајаће 10 (десет) дана, до 12.08.2022 у 16 часова.

Заинтересовани кандидати могу да пошаљу своја документа искључиво на е-маил адресу socijalneuslugecpt@gmail.com са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС – ПСИХОЛОГ“.

Повезани чланци

Оставите коментар

Сајт користи колачиће да би унапредио ваше искуство на сајту. У реду